Blog

Interview Regio Business

Rianka Bikker studeerde weliswaar af in de makelaardij, maar noemde zichzelf liever adviseur dan makelaar. Voor haar gevoel klonk dat beroep een beetje te veel als ‘snel geld verdienen over de rug van anderen’.

Lees het hele interview over het samengaan met Saris & Partners en de werkzaamheden van De Zorgvastgoed Specialist in het zorgvastgoed.

Regio Business artikel Rianka Bikker

 WOZO Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg ouderen

 “De norm wordt: zelf als het kan; thuis als het kan en digitaal als het kan.”  Dat roept de vraag op: wat als het niet meer kan? De houdbaarheid van de zorg staat in brede zin onder druk.

Begin juli is het WOZO Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen gepubliceerd. Hierin zijn actielijnen opgenomen die bijdragen aan de visie op wonen, zorg en ondersteuning voor ouderen. Deze actielijnen gaan over arbeidsmarktproblematiek en innovatie, preventie, basiszorg, Wlz-zorg en wonen.

Lees hier het artikel.

Interview VG Visie: taxatie als een waardevol sturingsinstrument

Taxatie Instituut Zorgvastgoed is geïnterviewd voor de Zomereditie Special van VG Visie. Onderwerp van gesprek was onder andere de op handen zijnde taxatieverplichting voor zorgorganisaties.

Het volledige interview met Kees Trimp, Rianka Bikker en Hans Juffer kunt u hier downloaden.

Gratis checklist taxaties beoordelen

Vind u het lastig om een concept taxatierapport te beoordelen? Regelmatig hoor ik van opdrachtgevers dat ze niet weten waar ze naar moeten kijken. Met deze gratis checklist heeft u een praktische lijst om het concept taxatierapport na te lopen. Speciaal voor zorgvastgoed!

Download hier de checklist

Nieuw inkoopkader Wlz 2021-2023, wat staat erin over vastgoed?

Op 29 mei is het nieuwe Inkoopkader langdurige zorg 2021-2023 bekend gemaakt. Op het gebied van huisvesting ligt de nadruk op de verschillen per regio, verandering van de bekostiging en het belang van langere termijn vastgoedbeleid.

Ik heb de vastgoed gerelateerde veranderingen samengevat.

Uitgelichte projecten: Huurwaarde taxatie voor Riwis Zorg & Welzijn

Huurwaarde taxatie voormalige fotovakschool.

 

Een object laten taxeren door enkele taxateurs en verschillende waarden! Hoe kan dat?

‘We laten één object taxeren door enkele taxateurs. Het resultaat: totaal verschillende waarden! Hoe kan dat? Hoe weten we of we een goede taxateur in de arm nemen?’ Die vraag wordt ons met enige regelmaat gesteld. Verschillende taxateurs waarderen een object kennelijk op geheel verschillende manieren; zeker als het om zorgvastgoed gaat. Dat leidt tot vragen over de betrouwbaarheid van de taxatie. Het kan anders – en beter. Hoewel verschillen in de waardebepaling onontkoombaar zijn, kunnen de verschillen aanzienlijk kleiner zijn dan nu het geval is. In dit artikel leggen we uit welke aandachtspunten van belang zijn voor een zo betrouwbaar mogelijke taxatie van zorgvastgoed.
 
In 2018 schreef ik met mijn toenmalige collega Camiel Rommens een artikel over taxatieverschillen bij intramuraal zorgvastgoed voor Vastgoedmarkt. Lees hier het hele artikel.