Strategie

Heeft u al plannen met uw zorgvastgoed of wilt u hier juist nu plannen voor maken? Een goed strategisch vastgoedplan is de basis van alle vastgoedplannen en beslissingen voor de toekomst. Het plan moet up-to-date blijven, dit helpt het management om vinger aan de pols te houden en biedt handvatten om te sturen. Een strategisch vastgoedplan:

  • Geeft inzicht in de huidige situatie
  • Geeft een duidelijke lijn voor de toekomst, passend bij de doelstellingen van de organisatie
  • Geeft een heldere houvast voor de benodigde projecten
  • Geeft een toetsingskader voor beslissingen
Adviesgesprek Case aanmelden

A title

Image Box text

Een succesvol plan voor uw zorgvastgoed

Wanneer is een strategisch vastgoedplan geslaagd? Als de interne en externe stakeholders enthousiast zijn over het resultaat, er graag mee aan de slag willen en de huisvesting van meerwaarde is voor medewerkers, cliënten en de organisatie. De Zorgvastgoed Specialist kan u helpen met strategie en beleid op zorgvastgoed.

Onze werkwijze

Het proces om tot een strategisch vastgoedplan te komen is een co-creatie waarbij wij u kunnen ontzorgen. Wij gaan met enthousiasme aan de slag met het verzamelen en bundelen van informatie, de doorrekening, uitwerking en het uitschrijven van een helder, overzichtelijk en toekomstbestendig vastgoedplan.

A title

Image Box text