Taxaties

Op zoek naar een taxatie van uw zorgvastgoed? Dat is ons specialisme! Heeft u een taxatie nodig voor financiering, besluitvorming of toestemming van het College Sanering Zorginstellingen? Wij kunnen u helpen.

  • Heldere inzichten
  • Betrouwbaar en professioneel rapport
  • Korte doorlooptijd
  • Een taxatie waarmee u vooruit komt
Adviesgesprek Case aanmelden

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Wat is het doel van uw taxatie?

Als zorgvastgoedspecialist hebben wij de nodige certificeringen en staan wij ingeschreven als Register Taxateur bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT). Daarnaast zijn wij ook Recognised European Valuer (REV). REV is een internationaal erkende en beschermde titel die onder voorwaarden wordt toegekend aan taxateurs van vastgoed. Om de titel te krijgen en te behouden hebben wij laten zien op een onderscheidend niveau zorgvastgoed te taxeren.

Zorgvastgoed is een breed begrip, het komt voor in vele verschijningsvormen. Wij hebben ervaring over de gehele breedte van verpleeg- en verzorgingshuizen, instellingsterreinen, dagbestedingslocaties, woonlocaties voor de gehandicaptenzorg, GGZ, jeugdzorg en met gezondheidscentra.

Om tot een begrijpelijk onderbouwde taxatie te komen waarvan het rapport voor u makkelijk te lezen is, werken wij volgens 4 stappen.
Een korte doorlooptijd en een efficiënt proces is plezierig voor alle partijen. Is het College Sanering Zorginstellingen bij de taxatie betrokken? Dan wordt de gemachtigde ook bij het proces betrokken en zo nodig vindt er afstemming over de uitgangspunten plaats met de andere taxerende partij.

Heeft u voor de jaarrekening taxaties nodig? Ook al is het een portefeuilletaxatie, we kijken naar elk object afzonderlijk en maken een goed onderbouwd rapport zodat u weet wat u de komende 15 jaar kunt verwachten. In stap 3 worden de concepten met de accountant besproken en kunnen wij u helpen mogelijke vragen van de accountant te beantwoorden. Een goed taxatierapport geeft u handvatten die onmisbaar zijn voor waardesturing. Samen met u en uw accountant maken we het tot een efficiënte en plezierige taxatieronde.

De Zorgvastgoed Specialist is aangesloten bij Taxatie Instituut Zorgvastgoed.

Taxatie Instituut Zorgvastgoed is een samenwerkingsverband; er wordt landelijk samengewerkt met taxateurs die aantoonbare ervaring hebben met zorgvastgoed en bovendien voldoen aan de hoogste normen die Taxatie Instituut Zorgvastgoed daaraan stelt. De basisprincipes onafhankelijkheid, transparantie en deskundigheid zijn daarbij het uitgangspunt.

Een greep uit onze opdrachtgevers