Specifieke kennis van zorgvastgoed nodig of extra handen?

Voor veel woningcorporaties is zorgvastgoed een klein gedeelte van de portefeuille. Het zorgstelsel verandert en daarmee ook het risicoprofiel. Inzicht en begrip in de wensen van de huurder zijn nodig voor besluitvorming en risicobepalingen. Als zorgvastgoedspecialist heb ik ervaring met woningcorporaties en weet ik alles van de zorgwereld. Wij brengen beide werelden samen.

Wij kunnen u helpen met:

Heeft u behoefte aan een risicoanalyse van uw zorgvastgoed? Wij kunnen u helpen aan een helder rapport waarin wij niet alleen een analyse maak van de alternatieve aanwendbaarheid van het vastgoed, maar ook de kenmerken van de huurovereenkomst en het debiteurenrisico in kaart breng.

Naast objectspecifieke taxaties en taxaties voor de jaarrekening kunnen wij u ook helpen met waardesturing, de keuze tussen basis- en full waarderingen, de impact van veranderingen op de marktwaarde en het opstellen van taxatiebeleid.

Heeft u inzicht nodig in de bedrijfsvoering van zorgorganisaties? Wij kunnen u helpen met vragen als: Wat is de maximale huur voor een zorgorganisatie? Welke eisen stelt een zorgorganisatie? Welke ontwikkelingen zijn er in de zorg en hoe kan ik hierop inspelen?

Met onze specifieke kennis van de zorg kunnen wij u helpen met de houdbaarheid van bestaande huurovereenkomsten en welke afspraken er in nieuwe huurovereenkomsten moeten komen. Wij kunnen u inzicht geven in de ontwikkeling van de bekostiging van vastgoed, scheiden van wonen en zorg, passend toewijzen, flexibele huurovereenkomsten en nog meer.

Heeft u behoefte aan investeringskaders, een visie op zorgvastgoed en/of doelstellingen voor zorgvastgoed? Wij kunnen u helpen bij uw strategie en beleid voor zorgvastgoed.