WOZO Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

“De norm wordt: zelf als het kan; thuis als het kan en digitaal als het kan.” De houdbaarheid van onze zorg staat in brede zin onder druk. Begin juli is het WOZO Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen gepubliceerd. Hierin zijn actielijnen opgenomen die bijdragen aan de visie op wonen, zorg en ondersteuning voor ouderen. Deze actielijnen gaan over arbeidsmarktproblematiek en innovatie, preventie, basiszorg, Wlz-zorg en wonen.