Categorie: Taxatie artikelen

Nieuwe richtlijnen (her)waarderen zorgvastgoed

De European Banking Authority (EBA) heeft een nieuwe richtlijn voor banken opgesteld. De kern van de richtlijn gaat over het beoordelen van de kredietwaardigheid en de terugbetaalcapaciteit van kredietnemers. Dit heeft gevolgen voor de financiering van zorgorganisaties.

Financieringen van zorgvastgoed hebben niet altijd de marktwaarde als onderpand. In de praktijk is de financiering in enkele gevallen gebaseerd op de herbouwwaarde, bedrijfswaarde, WOZ-waarde of bij nieuwbouw op de stichtingskosten. Dit mag straks niet meer.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is in gesprek gegaan met De Nederlandsche Bank (DNB) over de reikwijdte en interpretatie van de nieuwe regelgeving voor taxeren van zorgvastgoed per 1 juli 2021. Hoewel dit gesprek niet direct heeft geleid tot nieuwe inzichten is de richtlijn nader uitgewerkt.

Taxatie Instituut Zorgvastgoed heeft een factsheet opgesteld met daarin een toelichting op de nieuwe richtlijn én de stand van zaken per juli 2021. Deze kunt u hiernaast downloaden.

De publicatie van NVB met een volledig overzicht van de nadere uitwerking en de Q&A kunt u ook hiernaast downloaden.

Heeft u vragen of wilt u vooraf in kaart brengen wat de impact zal zijn op uw portefeuille? Neem dan gerust contact op, ik help u graag!

Samenwerking Taxatie Instituut Zorgvastgoed

De Zorgvastgoed Specialist heeft zich aangesloten bij Taxatie Instituut Zorgvastgoed. Taxatie Instituut Zorgvastgoed is een samenwerkingsverband; er wordt landelijk samengewerkt met taxateurs die aantoonbare ervaring hebben met zorgvastgoed en bovendien voldoen aan de hoogste normen die Taxatie Instituut Zorgvastgoed daaraan stelt. De basisprincipes onafhankelijkheid, transparantie en deskundigheid zijn daarbij het uitgangspunt.

Voor meer informatie over TIZV: kijk op de website

Taxatie Instituut Zorgvastgoed breidt verder uit met Rianka Bikker

Taxatie Instituut Zorgvastgoed (TIZV) heeft het team van taxateurs uitgebreid met Rianka Bikker, De Zorgvastgoed Specialist. Rianka is zelfstandig adviseur en taxateur en heeft hiervoor landelijk ervaring opgedaan bij diverse grote (advies)bureaus.

Met Rianka is het team van TIZV gegroeid naar tien (assistent) taxateurs en neemt TIZV een steeds stevigere marktpositie in. De kwaliteit van de taxaties en de onafhankelijke maar klantgerichte benadering van TIZV spreekt steeds meer opdrachtgevers aan: zorginstellingen, woningcorporaties, beleggers, ontwikkelaars en financiers. “Met Rianka willen we verder werken aan verbreding van ons netwerk en de kwaliteit van onze dienstverlening.”

Als zelfstandig taxateur is het belangrijk om andere taxateurs om je heen te verzamelen om je taxaties te bespreken en de kwaliteit te borgen.

Rianka over haar motivatie: “Zorgvastgoed taxeren vraagt om specialistische kennis. De taxatieverschillen tussen de verschillende bureaus zijn groot. Dit ligt onder andere aan de kwaliteit (of gebrek aan) referenties maar ook aan de benaderwijze van een object. Als zelfstandig taxateur is het belangrijk om andere taxateurs om je heen te verzamelen om je taxaties te bespreken en de kwaliteit te borgen. Ook wil ik een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van taxaties van zorgvastgoed in de gehele markt.”

Een object laten taxeren door enkele taxateurs en verschillende waarden! Hoe kan dat?

‘We laten één object taxeren door enkele taxateurs. Het resultaat: totaal verschillende waarden! Hoe kan dat? Hoe weten we of we een goede taxateur in de arm nemen?’ Die vraag wordt ons met enige regelmaat gesteld. Verschillende taxateurs waarderen een object kennelijk op geheel verschillende manieren; zeker als het om zorgvastgoed gaat. Dat leidt tot vragen over de betrouwbaarheid van de taxatie. Het kan anders – en beter. Hoewel verschillen in de waardebepaling onontkoombaar zijn, kunnen de verschillen aanzienlijk kleiner zijn dan nu het geval is. In dit artikel leggen we uit welke aandachtspunten van belang zijn voor een zo betrouwbaar mogelijke taxatie van zorgvastgoed.

In 2018 schreef ik met mijn toenmalige collega Camiel Rommens een artikel over taxatieverschillen bij intramuraal zorgvastgoed voor Vastgoedmarkt. Lees hier het hele artikel.

Huurwaarde taxatie – Riwis Zorg & Welzijn

Huurwaarde taxatie van de voormalige fotovakschool in opdracht van Riwis Zorg & Welzijn

Voor Riwis Zorg & Welzijn heb ik een huurwaarde taxatie gemaakt van de appartementen in een vleugel van een voormalige fotovakschool. Er ligt een plan om dit bijzondere monumentale pand te gaan herontwikkelen. Na de herontwikkeling wil Riwis de appartementen blijven gebruiken voor Intensief Bescherm Wonen. De taxatie is gebruikt om toestemming te krijgen voor onderverhuur van het College Sanering Zorginstellingen.

Klik hier voor meer informatie over taxaties.